DELIVERY

การจัดส่ง

1. ส่งแบบ EMS ผ่านไปรษณีย์ไทย ค่าจัดส่ง 50 บาท ตัวถัดไปบวก 10 บาท

2. ส่งแบบลงทะเบียนผ่านไปรษณีย์ไทย ค่าจัดส่ง 30 บาท ตัวถัดไปบวก 10 บาท