PAYMENT

แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

เมื่อลูกค้าชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ท่านจะต้องดำเนินการแจ้งการชำระเงินมาที่ร้าน เพื่อทางร้านจะได้ทราบถึงเลขที่ใบสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาและจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านเป็นลำดับต่อไป โดยการแจ้งให้เราทราบมีวิธีการดังนี้

1. แจ้งผ่านไลน์
- ส่งข้อความมาที่ Line ID : @khunjibshop >>> คลิ๊ก
- แจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อ
- จำนวนเงินที่โอน
- วันเวลาที่โอน
- ส่งสลิปการโอนเงิน

2. แจ้งผ่านเฟสบุ๊ค
- ส่งข้อความมาที่ Facebook ID : ShopKhunjib >>> คลิ๊ก
- แจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อ
- จำนวนเงินที่โอน
- วันเวลาที่โอน
- ส่งสลิปการโอนเงิน

3. แจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์

THB

[ ไฟล์ jpg ไม่เกิน 2 MB] การแนบหลักฐานจะช่วยทำให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้น