TERMS AND CONDITIONS

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การจองสินค้า

สินค้าจะถูกเก็บไว้ให้ภายใน  2 วัน ยิ่งเร็วยิ่งส่งเร็ว หลังนับจากวันที่กดจองสินค้า หากเกินจากกำหนดโดยยังไม่มีการแจ้งโอนเงิน ระบบจะทำการตัดรายการจองออกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า

ทางร้านไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนสินค้าเป็นรายการอื่นๆ หรือคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถใส่ได้หรือใส่แล้วไม่เข้ากับตัวเอง และจะไม่ได้ดูแลในส่วนของการฝากขายสินค้า
การเคลมสินค้า

ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาด ทางร้านยินดีเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นใหม่ ทั้งนี้การแจ้งเปลี่ยนสินค้าจะกำหนดไว้ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าไปแล้ว หากเกินกว่ากำหนดทางร้านขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่คะ

ดังนั้น : ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านตรวจสอบสินค้าโดยทันทีเมื่อได้รับสินค้า

การแจ้งเปลี่ยนสินค้าสามารถแจ้งผ่าน Line @khunjibshop, Facebook แฟนเพจ พร้อมแนบไฟล์รูปสินค้าบริเวณที่สินค้ามีปัญหา เมื่อทางร้านได้รับข้อความจะรีบติดต่อกลับโดยด่วนที่สุด

***ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การแจ้งเปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทาง Line กับ Facebook แฟนเพจ คะ

การคืนเงิน

ทางร้านจะทำรายการคืนเงินให้ในกรณีสินค้ามีปัญหาไม่สามารถมีรายการชิ้นใหม่เปลี่ยนให้ลูกค้าได้เท่านั้น